Sla navigatie over

Werken laten lonen, ook voor onze pensioenen

De veelgestelde vragen over het pensioenakkoord van de regering-De Croo

Dit weekend sloot de regering-De Croo een nieuw pensioenakkoord. We zorgen zo voor eerlijkere pensioenen voor wie werkt en betaalbare pensioenen voor de volgende generatie.

Hieronder kan je alle veelgestelde vragen en antwoorden over dit akkoord vinden.

1. Hoe laat dit akkoord werken meer lonen?

Wie langer werkt, belonen we met een stevige pensioenbonus. Die bonus loopt op tot meer dan 22.600 euro netto. Deze kan je ook meteen opnemen wanneer je op pensioen gaat. Dit systeem is een win-winsituatie: je verdient meer wanneer je werkt dan tijdens je pensioen, krijgt een bonus en zet je actief in. 

Daarnaast zal wie recht wil hebben op een minimumpensioen minstens 20 jaar effectief moeten werken. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van ons land. Voor ons liberalen was dit steeds glashelder: wie een minimumpensioen wil trekken, moet ook effectief gewerkt hebben. Die tewerkstellingsvoorwaarde komt er nu onder liberale impuls. Een kwestie van rechtvaardigheid.

2. Gaan deze maatregelen de pensioenkost verlagen?

Dit akkoord verlaagt de pensioenkost met meer dan 3 miljard euro. 

80% van deze pensioenbesparing wordt gerealiseerd via de inperking van de overheidspensioenen. Zo wordt de bevoordeling van ambtenaren tegenover de rest van de werkende bevolking eindelijk aangepakt. 

Met deze hervorming hebben liberalen in opeenvolgende regeringen onze pensioenkost met meer dan 15 miljard euro verlaagd. Zo houden we de pensioenen betaalbaar, ook voor toekomstige generaties.

3. Wat houden de opeenvolgende liberale pensioenhervormingen voor zelfstandigen in? 

Met de liberale hervormingen hebben we de pensioenen van de zelfstandigen sterk doen stijgen.

Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren hebben elk eigen pensioenstelsels met eigen regels.

Historisch gezien is het pensioenstelsel van zelfstandigen het minst voordelig. Omdat de redenen hiervoor inmiddels achterhaald zijn, hebben wij als liberalen er de voorbije jaren voor gezorgd dat de drie stelsels meer naar elkaar toegroeien.

Met name het pensioen van zelfstandigen hebben we stevig opgetrokken. Ondertussen is de berekening voor de zelfstandigenpensioenen gelijk aan die van werknemers door de afschaffing van de correctiecoëfficiënt. Zelfstandigen hebben nu ook recht op hetzelfde minimumpensioen als alle anderen. 

4. Hoe wordt de toegang tot het minimumpensioen eerlijker gemaakt?

Wie toegang wil tot een minimumpensioen moet ook effectief gewerkt hebben. Dat is voor ons liberalen altijd glashelder geweest. Een hele loopbaan werkloos zijn en dan het minimumpensioen trekken kan voor ons niet.

Daarom is er nu een tewerkstellingsvoorwaarde goedgekeurd onder onze liberale impuls.

Voor het eerst in de geschiedenis van ons land zal je effectief moeten werken om toegang te krijgen tot het minimumpensioen. Zo zal je een loopbaan moeten hebben van minstens 30 jaar, waarvan 20 effectief gewerkte jaren. 

5. Verkleint hiermee het verschil tussen de verschillende pensioensystemen?

Met de opeenvolgende pensioenhervormingen zorgen wij liberalen ervoor dat de verschillende pensioensystemen dichter naar elkaar toegroeien. Hoe lang je werkt, hoort je pensioen te bepalen, niet je statuut. Die ongelijkheden werken we weg door de pensioenen van zelfstandigen stevig te doen stijgen, de overheidspensioenen in te perken en de zelfstandigenpensioenen gelijk te berekenen. 

Concreet gaan we de perequatie, de stijging van ambtenarenpensioenen bovenop de indexering, plafonneren. De stijging zal maximaal 0,3 procent per jaar van het totale ambtenarenpensioen kunnen bedragen.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder