Sla navigatie over

Dienstenchequebedrijven moeten 1,79 miljoen euro terugstorten aan Vlaamse overheid

De Vlaamse Regering besloot vorig jaar om extra middelen te voorzien voor de dienstenchequeondernemingen (DCO’s). Hiermee moesten ze investeringen doen om de veiligheid van de huishoudhulpen te verhogen tijdens de coronapandemie. Bij twee op de drie controles stelde de Vlaamse Sociale Inspectie een vermindering van het verkregen subsidiebedrag voor. In 135 dossiers nam de administratie al een definitieve beslissing tot terugvordering van deze middelen, goed voor een totaalbedrag van 1.787.890 euro. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Tom Ongena. “Veel DCO’s moeten geld teruggeven of minstens bijkomende uitleg verschaffen. Het is goed dat de overheid controles uitvoert. Maar het hoge aantal verminderingen en terugvorderingen toont ook aan dat heel wat ondernemingen worstelden met de opgelegde voorschriften”, zegt Tom Ongena. Hij vraagt een vereenvoudiging.

In totaal keerde de Vlaamse overheid 105 miljoen euro uit aan DCO’s om investeringen te doen om de veiligheid van de huishoudhulpen te verhogen tijdens de coronacrisis. Daarbij werd van de ondernemingen wel verwacht dat ze konden aantonen waarvoor ze die middelen effectief hebben aangewend. De Vlaamse Sociale Inspectie controleerde dit ook.

127 DCO’s dienden een verantwoording in voor de kosten die ze maakten. Deze werden na een on-desk nazicht zonder verdere vragen of opmerkingen aanvaard. Bij 139 andere ondernemingen gaf de ingediende verantwoording aanleiding tot bijkomende vragen, het opvragen van onderliggende bewijsstukken of een controle ter plaatse. Bij nog 86 andere DCO’s werden er aanpassingen doorgevoerd aan de subsidieaanvraag. In totaal verrichte de Vlaamse Sociale Inspectie maar liefst 344 controles en nazichten, on-desk of ter plaatse, van ingediende verantwoordingsdossiers. Er zijn dus nog acht onderzoeken lopende.

Van de 344 reeds verrichte controles en nazichten stelde de Vlaamse Sociale Inspectie in 218 gevallen een vermindering van het verkregen subsidiebedrag voor. Dat is dus in twee van de drie dossiers. In 135 gevallen nam de administratie al een definitieve beslissing tot terugvordering. Dit komt overeen met een totaalbedrag van 1,79 miljoen euro.

“Veel DCO’s hebben het financieel moeilijk. Het rendement in de sector ligt heel laag. De Vlaamse financiële hulp voor extra beschermingsmaatregelen was dus zeer welkom”, zegt Tom Ongena. “Het is goed dat de administratie controles uitvoerde zodat deze middelen ook effectief gebruikt werden om huishoudhulpen – die bleven doorwerken – te beschermen tegen COVID-19. Maar de vele terugvorderingen doen vermoeden dat de opgelegde voorschriften niet altijd voldoende duidelijk waren. Eenvoudigere regels en heldere voorschriften zijn daarom zeker een les die we hieruit moeten trekken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder