Sla navigatie over

Erven van vrienden wordt goedkoper met ‘vriendenerfenis’, discriminatie van singles deels opgelost

In de commissie Financiën van het Vlaams Parlement is de vriendenerfenis goedgekeurd. Hiermee kunnen mensen een bepaald deel van hun erfenis voordelig nalaten aan een of meerdere goede vrienden of verre familieleden. Tot nu toe waren daarvoor de hogere fiscale tarieven in de zijlijn van toepassing, tot 55 procent. Dat was vooral nadelig voor singles. Zij zaten vaak automatisch aan het hoogste tarief. Wie echter kan nalaten in rechte lijn (bijvoorbeeld aan kinderen) of tussen partners, geniet van lagere tarieven. Vanaf 1 juli 2021 kan je met deze vriendenerfenis tot maximaal 15.000 euro nalaten aan het meest gunstige tarief van drie procent.

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) is tevreden met deze verlaging, die op vraag van Open Vld in het Vlaams Regeerakkoord werd opgenomen. “Erfbelastingen zijn de meest onrechtvaardige die er zijn. Het zijn belastingen op dood en verdriet. De voorbije jaren hebben we de belastingen al sterk verlaagd en meer vrijheid gegeven aan wie je kan nalaten. Deze vriendenerfenis is daar een nieuwe stap in. Het kan toch niet dat je als single geen andere keuze hebt dan je zuurverdiende bezittingen na te laten met daarop torenhoge belastingen?”

In totaal zal deze maatregel de belastingen op erfenissen doen dalen met tien miljoen euro. In 2019 lieten alle overleden Vlamingen samen 894 miljoen euro na aan mensen die niet in rechte lijn vielen en ook geen broer of zus waren. Van deze 894 miljoen euro werd 671 miljoen euro belast aan 55 procent. Vooral alleenstaanden krijgen te maken met dat hoogste tarief. De vriendenerfenis zal vooral voor deze mensen een verlaging inhouden. Vanaf 1 juli 2021 kunnen zij tot maximaal 15.000 euro aan drie procent nalaten tegenover aan 25 procent voordien. Dat levert de bevoordeelde vriend, broer, zus of verdere verwant meteen een belastingbesparing op van maximum 3.300 euro.

De vriendenerfenis is trouwens mogelijk voor meerdere vrienden. In dat geval wordt de verminderde erfbelasting tussen deze personen verdeeld. Zij moeten uiteraard wel duidelijk vermeld zijn in het testament.

Deze maatregel volgt op een eerdere verlaging uit 2018, toen de Vlaamse Regering met toenmalig minister van Financiën Bart Tommelein de erfbelasting al met ongeveer 140 miljoen euro (10% van de inkomsten via erfbelasting) naar beneden haalde.

“Met deze zeer liberale hervorming komen we vandaag onze belofte na. Mensen moeten vrij zijn om te beslissen aan wie ze nalaten. De overheid heeft zich daar niet in te mengen. Op termijn zouden alle verschillen op basis van gezinssituatie of verwantschap moeten verdwijnen”, zegt Vande Reyde.

Cijfers

In 2019 lieten alle overleden Vlamingen samen 11,7 miljard euro na, waarop maar liefst 1,2 miljard euro aan erfbelastingen werd betaald. “Ook de komende jaren moeten we er dus naar streven om de erfbelasting in de zijlijn globaal verder te verlagen. Want er is niks liberaals aan op het einde van iemands leven dingen te belasten die al veel belast zijn geweest”, besluit Maurits Vande Reyde.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder