Sla navigatie over

EU-migratiepact mag niet bij aankondigingspolitiek blijven

Het is broodnodig dat er in Europa een nieuw migratiepact komt om onze buitengrenzen te beschermen en snellere procedures te voorzien. Voor Kamerlid Egbert Lachaert is het evenwel niet voldoende een akkoord aan te kondigen, het moet realiteit worden : “The proof of the pudding is in the eating. Het EU migratiepact kan een belangrijke stap vooruit zijn om onze asielpolitiek te verbeteren, maar het succes zal afhangen van het afsluiten van meer terugkeerakkoorden en échte solidariteit tussen de Europese lidstaten bij de opname van mensen die bescherming nodig hebben. Die twee zaken zijn broodnodig. Alleen zo kunnen we het draagvlak voor migratie behouden.”

De Schengenzone laat vrij reizen toe binnen een zone met verschillende Europese landen. Je kan die zone maar laten functioneren als de buitengrens van het Schengengebied degelijk bewaakt wordt. Anders komen regimes aan de macht die de mensenrechten mee op de schop zullen zetten en de Schengenzone dreigt dan ook te verdwijnen. Ook ons sociaal systeem moet beschermd worden. We kunnen maar een degelijk bijstandsysteem behouden als het geen aantrekkingspool wordt om net in België asiel aan te vragen. Daarover moeten afspraken gemaakt worden binnen Europa.

De staatssecretaris kondigde aan dat België met dit akkoord 20.000 minder asielzoekers zou opvangen, maar het is nu aan haar en de Europese collega’s dit realiteit te maken door de uitvoering te voorzien van dit Europees akkoord. Het werk is niet af, het begint pas.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder