Sla navigatie over

Europees Parlement bekrachtigt historisch asiel- en migratiepact

‘‘Enkel Europa kan migratie beheersbaar, menselijk en controleerbaar maken’’  

Vandaag stemde het Europees Parlement in plenaire vergadering in met de wetgeving uit het Europese asiel- en migratiepact. Na drie jaar lang onderhandelen wordt het asiel- en migratiebeleid nu eindelijk ingrijpend hervormd. Voor Europees Parlementslid Hilde Vautmans komt deze hervorming geen moment te vroeg, nu extreemrechtse en conservatieve krachten in steeds meer landen wind in de zeilen hebben. 

Europees Parlementslid, lid van de LIBE Commissie en schaduwrapporteur voor de Eurodacverordening, Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld)
 reageert: ‘‘Ik ben heel tevreden dat we eindelijk naar één Europees asiel- en migratiebeleid gaan. Laat je niks wijs maken door populisten van extreemrechts die beweren migratie nationaal te kunnen oplossen. Enkel Europa kan migratie beheersbaar, menselijk en controleerbaar maken. We maken komaf met de versnippering, waarbij elk land zijn eigen regels en aanpak heeft. Daardoor waren de procedures te lang en ingewikkeld en raakte illegale migratie niet onder controle. Vorig jaar staken 380.000 migranten op illegale wijze de EU-grenzen over. Met deze nieuwe wetgeving gaan de lidstaten illegale migratie indammen, onze buitengrenzen beter beschermen, mensensmokkelaars feller aanpakken en de terugkeer van irreguliere migranten bevorderen. Wij moeten bepalen wie onze grenzen binnenkomt, niet de mensensmokkelaars. Het pact versterkt vooral de controles aan onze buitengrenzen om sneller te bepalen of asielaanvragen gegrond zijn. De opvang van asielzoekers over Europa wordt ook eindelijk solidair. Personen die recht hebben op asiel zullen proportioneel worden verdeeld over de lidstaten. Lidstaten die dat niet willen, moeten een financiële bijdrage leveren. Het migratiepact wordt over twee jaar geïmplementeerd. Het is cruciaal dat dit effectief gebeurt. Wat mij betreft volgen sancties voor landen die zich niet aan de regels houden. Want het is hoog tijd voor een effectieve en solidaire aanpak van migratie.’’

‘‘Tegelijkertijd moeten we de meest kwetsbaren altijd beschermen. We handhaven het recht op asiel en blijven mensen beschermen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Zo ook kinderen in migratie en niet-begeleide minderjarigen, van wie er de afgelopen jaren meer dan 15.000 verdwenen in Europa. Ze zijn bij uitstek kwetsbaar om slachtoffer te worden van verschrikkelijke praktijken zoals mensenhandel en seksuele uitbuiting. Ik ben dan ook blij dat de Eurodac verordening, de databank voor vingerafdrukken van asielzoekers die ik mee heb onderhandeld, instanties gaat helpen in het identificeren, opsporen, en het beschermen van minderjarige slachtoffers van mensenhandel,’’
 vervolgt Hilde Vautmans.

‘‘Maar wat mij betreft moeten we als Europa meer doen, vooral op het vlak van samenwerking met derde landen. Ten eerste moeten we als één Europees blok migratiedeals sluiten met herkomstlanden, zodat we de oorzaken van irreguliere migratie wegnemen en voorkomen dat vluchtelingenstromen plaatsvinden. Onze Premier gaf recent het goede voorbeeld in Egypte. Ten tweede moeten we terugnameovereenkomsten sluiten, want uitgeprocedeerde asielzoekers worden nog veel te weinig teruggestuurd. Ten derde moeten we het Europees grens- en kustwachtagentschap Frontex versterken, zodat we onze buitengrenzen beschermen. Ten vierde moeten we arbeidsmigratie vergemakkelijken, want er blijven meer dan drie miljoen vacatures openstaan in de EU. We hebben nood aan één wettelijke regeling voor dit soort migratie om dat efficiënter, sneller en transparanter te laten verlopen. Tot slot moeten we asielzoekers de mogelijkheid bieden om asiel aan te vragen buiten de Unie, bijvoorbeeld in speciale centra. Dit om de dramatische oversteken over zee te ontmoedigen en de mensenhandel- en smokkel droog te leggen. Als we dit alles combineren met een efficiënte uitvoering van dit migratiepact, zullen we grip krijgen op migratie, behoren volle asielcentra tot de verleden tijd, en leggen we de criminele business rondom migratie droog. Een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid, dat is wat onze burgers vragen, verdienen en krijgen’’, besluit Hilde Vautmans.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder