Sla navigatie over

Europees Parlement wil abortus in Europees Handvest verankeren

‘‘Enige manier om abortus voor alle vrouwen toegankelijk te maken"

Vandaag heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen betreffende het recht op abortus binnen de Europese Unie. De resolutie roept op tot het verankeren van het recht op abortus in het Handvest van de grondrechten van de EU, wat recent ook in de Franse Grondwet werd vastgelegd.

Europees Parlementslid en lid van de Commissie vrouwenrechten, Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld)
 reageert: "Ik ben zeer tevreden over de stemming van vanmiddag. De toevoeging van abortus aan het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie is een broodnodige stap. Overal in Europa komen conservatieve en autoritaire krachten op die proberen de verworven liberale rechten terug te draaien. Ik zeg je: niet in mijn Europa. Het verankeren van abortus in het Handvest is de enige manier om abortus voor alle vrouwen toegankelijk te maken, een krachtige stap naar gelijkheid en zelfbeschikking voor vrouwen in Europa. Onze Europese burgers moeten direct een beroep kunnen doen op dit Handvest, waardoor het recht op abortus in de hele Unie kan worden gehandhaafd. Het Europees Parlement nam daar in juli 2022 met brede meerderheid al een niet-bindende resolutie over aan. Wij roepen de lidstaten nu nogmaals op om het recht op abortus in het Handvest te verankeren, waar ze met unanimiteit over moeten beslissen. De pogingen van conservatieve krachten om onze liberale verworvenheden terug te draaien, versterken mijn vastberadenheid alleen maar in mijn strijd voor een vrij en liberaal Europa.’’ 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder