Sla navigatie over

Europese Commissie presenteert strategie defensie-industrie

‘‘Investeringen in defensie beste garantie voor vrede’’

De Europese Commissie presenteerde vandaag haar strategie voor een sterkere Europese defensie-industrie. Europees Parlementslid Hilde Vautmans pleit voor forse budgetten voor gezamenlijke aankopen en een Europese defensiemarkt.  

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld),coördinator buitenlandse zaken namens de Renew Europe fractie, verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie:‘‘Europa moet instaan voor onze eigen veiligheid. Twee jaar oorlog in Oekraïne heeft de pijnpunten van de defensie-industrie blootgelegd. Op een jaar tijd slagen we er niet in om één miljoen granaten te produceren. Sinds de oorlog hebben de lidstaten 75% van hun militaire aankopen gedaan buiten de EU, waarvan 68% in de VS. Bovendien besteden we zeer inefficiënt omdat de meeste aanbestedingen nationaal bepaald blijven en slechts 18% van de aankopen gezamenlijk zijn. We produceren binnen de Unie zeventien verschillende types tanks, tegenover één soort in de VS. Die versnippering kunnen we ons niet meer veroorloven.’’ 

‘‘We moeten meer investeren, slimmer investeren en meer samen investeren. Dat is de beste garantie voor vrede. Ik verwelkom de voorstellen van de Europese Commissie om gezamenlijke aankopen en productie te bevorderen. Maar wat mij betreft is de anderhalf miljard euro die de Commissie voorziet slechts een begin. We moeten onze krachten bundelen met forse Europese budgetten voor gezamenlijke aankopen. Zo versterken we de Europese defensie-industrie en besparen we tot een derde van de kosten. Ik ondersteun ook het voorstel voor een Europees bewapeningsprogramma waarbij groepen van landen samen schulden aangaan. Ik vind dat de EU als geheel garant moet staan voor deze schulden zoals we ook tijdens de COVID-pandemie hebben gedaan. Dit bevordert de lange termijn zekerheid voor de industrie. Hier ligt ook een rol voor de Europese Investeringsbank om in de nabije toekomst in defensieprojecten te investeren. Verder verwelkom ik het nieuwe commandocentrum voor meer Europese coördinatie. Wat mij betreft gaat één Eurocommissaris van Defensie hier leiding aan geven en belangrijke aankopen coördineren, binnen een echte Europese defensie-unie. Zo kan er eindelijk een volwaardige Europese defensie-industrie ontstaan als onderdeel van de interne markt. Nu is het aan het Europees Parlement en de Raad om deze voorstellen zo snel mogelijk uit te werken tot wetgeving. Dat zijn we voor de veiligheid van onze burgers verplicht,’’ besluit Hilde Vautmans.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder