Sla navigatie over

Leysen vraagt aandacht voor solvabiliteit van ondernemingen

De regeringen hebben veel noodmaatregelen genomen om de economie en jobs zo goed mogelijk te beschermen tegen de negatieve effecten van de corona-crisis. Denk onder meer aan het bankenplan, het uitstel van betaling van belastingen en leningen en het voorzien van vervangingsinkomens voor zelfstandigen en werknemers. “Dit was cruciaal om te vermijden dat bedrijven massaal over de kop gingen en er veel jobs verloren gingen. De regeringen hebben een ernstige liquiditeitscrisis van ondernemingen vermeden”, aldus Christian Leysen.

Nu het virus stilaan onder controle is, komt een geleidelijke en voorzichtige herstart van de economie in zicht. “Uiteraard is dit de beste relance- en steunmaatregel die we kunnen nemen. Zo kunnen ondernemingen de steun weer inruilen voor het draaien van omzet. Zo kunnen we werknemers die tijdelijk werkloos zijn, weer aan de slag helpen”, zegt het liberale Kamerlid.

Leysen vraagt daarnaast ook aandacht voor de solvabiliteit van bedrijven. “Ze moeten kunnen steunen op voldoende eigen middelen om hun onderneming draaiende te houden en hun leningen te kunnen aflossen. Maar door de crisis is die solvabiliteit onder zware druk komen te staan. De kredietverstrekking wordt weliswaar gefaciliteerd door de bankenwetgeving, maar hun kredietwaardigheid zal steeds gekoppeld blijven aan hun eigen vermogen, aan een aanvaardbare solvabiliteit. We moeten dus onderzoeken of er extra maatregelen mogelijk zijn om KMO’s toe te staan hun eigen kapitaal te versterken in afwachting dat zij hun eigen vermogen kunnen herstellen door de herstart van hun economie en heropbouw van hun rentabiliteit.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder