Sla navigatie over

Nieuws25 maart 2014

De Gucht: ‘Ten laatste volgend jaar vrijhandelsakkoord’

Tijdens de korte Amerikaans-Europese top zal woensdag verder worden onderhandeld over een akkoord dat de grootste vrijhandelszone ter wereld zou creëren. Daarmee willen de VS en Europa de economische groei en de jobcreatie aan beide zijden bevorderen.De eurocommissaris voor Handel hoopt dat de aanwezigheid...

Lees meer

25 maart 2014

Efficiënte kredietbemiddelaar nog steeds maar bij 7,6 procent van de ondernemers bekend

De Clercq: “Een bemoeilijkte kmo-financiering is een probleem waar onze economie sedert het losbarsten van de financiële crisis in 2008 mee kampt. De oprichting van de Kredietbemiddelaar in 2009 was erop gericht om bedrijven die hiervan het slachtoffer werden te ondersteunen. Sindsdien wist de...

Lees meer

25 maart 2014

Akkoord havenarbeid eerste stap naar modernisering havenarbeid in België

Na een jaar intensief overleg zijn de sociale partners akkoord om een aantal loon- en arbeidsvoorwaarden voor havenarbeid aan te passen aan de economie van vandaag: soepelere rekrutering, aandacht voor evaluaties, meer opleiding en omkadering, extra garanties voor de arbeidsveiligheid, meer mogelijkheden voor interim...

Lees meer

24 maart 2014

Niet-begeleide minderjarige kinderen uit EU-lidstaten voortaan beter beschermd

De huidige wet van 24 december 2002 (voogdijwet) voorziet in de aanduiding van een voogd voor de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) die uit een niet EU-lidstaat in ons land wordt aangetroffen. De voogd begeleidt de NBMV onder andere in de verdere afhandeling van diverse...

Lees meer

23 maart 2014

Lijsten Open Vld Brussels Gewest klaar! Guy Vanhengel: “We gaan 300% voor Brussel”

Zoals reeds bekend trekken minister Guy Vanhengel (55) de lijst voor het Brussels Parlement, en Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel (38) de lijst voor het Vlaams Parlement. Voor de Kamer duidde het bestuur als lijsttrekker Thomas Ryckalts (37) aan. Thomas Ryckalts is voorzitter van Open...

Lees meer

23 maart 2014

Open Vld bekomt verhoging investeringslimiet in regeringsvoorstel crowdfunding

“In tijden dat ondernemers zich moeizaam kunnen financieren via de banken, biedt crowdfunding een supplementair alternatief. Vooral voor innovatieve start-ups lijkt de praktijk mogelijkheden te bieden. Reeds meerdere jaren weerklinkt de roep om een faciliterend initiatief vanuit de politiek. Het valt te verhopen dat met het huidige...

Lees meer

19 maart 2014

Van Biesen over fiscale huiszoekingen: “Heksenjacht gaat te ver.”

Van Biesen reageerde ontsteld op de berichtgeving dat het fiscaal visitatierecht alsmaar breder en breder wordt toegepast op basis van een recent arrest van het Gentse Hof van Beroep. Dat stelt uitdrukkelijk dat de fiscus tijdens een controle aan huis bijvoorbeeld zomaar de volledige...

Lees meer

17 maart 2014

Klantgegevens van banken zijn geen handelswaar

Wat mij in het bijzonder tegen de borst stoot is dat een grootbank via de zogenaamde algemene verkoopvoorwaarden een catch-all clausule inlast die alvast op papier de desbetreffende bank de volmacht geeft om de desbetreffende persoonsgegevens door te sluizen naar gelieerde vennootschappen. Ook mag...

Lees meer

15 maart 2014

Stilzwijgende vergunning zorgt voor efficiënter bestuur

Voormalig Vlaams minister van ruimtelijke ordening is altijd voorstander geweest van de zgn. stilzwijgende vergunning. Dat betekent dat wanneer een burger een aanvraag indient die aan alle vereisten voldoet, de vergunning geacht wordt te zijn vergund wanneer de administratie binnen duidelijk voorziene termijnen niet...

Lees meer

15 maart 2014

Vergunningen moeten eenvoudiger

‘We hebben in Vlaanderen 194 instellingen. Dat zijn er veel te veel. We zouden wat meer ambitie moeten hebben en het kluwen van vergunningen afbouwen.’ Dat zei Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten vandaag in De Zevende Dag. Ze pleit ervoor om een vergunning automatisch toe...

Lees meer

13 maart 2014

Oosterweel dossier vraagt dialoog, geen polarisatie

De Vlaamse oppositiepartijen Open Vld en Groen willen bijkomend onderzoek naar Oosterweel-tracés gelijk behandelt, en ze dienen daarvoor een voorstel van resolutie in. "De Vlaamse regering speelt nu vals. Ze moet haar huiswerk opnieuw doen", zeggen Bart Somers en Wouter Van Besien in Gazet...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder