Sla navigatie over

Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “Laat scheiding van kerk en staat niet los”

Na een proces van twee jaar met alle onderwijsverstrekkers keurde het Vlaams Parlement op 10 februari de nieuwe eindtermen goed. Een dag later stapte het Katholiek Onderwijs naar het Grondwettelijk Hof om de eindtermen die ze zelf mee ontwikkelde, aan te vechten. Antwerps Bisschop Johan Bonny pleitte vervolgens op 20 februari voor een bemiddelaar in dit dossier. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vindt dit een problematisch gegeven: “De scheiding van kerk en staat betekent dat de overheid zich niet bemoeit met de organisatie van erediensten en dat religieuze instellingen zich op hun beurt niet mengen in staatszaken. Johan Bonny is zowel voorzitter van de Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) als Bisschop van Antwerpen. Daar kan je je vragen bij stellen. Het principe van scheiding tussen kerk en staat is geen vodje papier.”

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement nam twee weken geleden de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs aan. Hier ging een ontwikkelproces van meer dan twee jaar aan vooraf. Alle onderwijsverstrekkers, waaronder de katholieke koepel, waren hier nauw bij betrokken en de commissie onderwijs voerde er tijdens ontelbare hoorzittingen een heel duidelijk debat over. Daags nadien, op 11 februari, maakte KOV bekend dat ze naar het Grondwettelijk Hof trekt met de bedoeling om de volledige set van eindtermen te laten vernietigen.

Vorige week pleitte Bisschop Bonny in een interview in De Standaard voor de aanstelling van een bemiddelaar om aan een nieuwe tekst voor de eindtermen te werken. Hij zei: “Lukt dat niet, dan zijn we vertrokken voor een conflict van jaren.” In hetzelfde artikel sprak hij ook over een loopgravenoorlog. Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “Zo’n uitspraken wekken op zijn minst de indruk dat het principe van scheiding tussen kerk en staat wordt geschonden. Daarnaast komt het op mij zeer vreemd over dat KOV voor een bemiddelaar pleit, terwijl ze zelf meer dan twee jaar aan de onderhandelingstafel hebben gezeten.”

Het liberale parlementslid stipt wel aan dat Open Vld grote voorstander is van de praktijkcommissie die zal opgericht worden. “Niet omdat KOV dat naar voor brengt, maar omdat het getuigt van degelijk bestuur om een goed zicht te hebben op de implicaties van de nieuwe eindtermen op het terrein. Zo kunnen we bijsturen waar nodig. Met het oog op het succes van deze commissie is het wel cruciaal dat de voorzitter neutraal is en dus niet gelieerd aan een welbepaald net. Enkel dan is een duidelijke dialoog tussen de verschillende partners mogelijk.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder