Sla navigatie over

Van Quickenborne: “Halftijds pensioen is belangrijke hefboom om langer werken aan te moedigen”

Het wetsvoorstel dat de invoering van een halftijds pensioen mogelijk maakt, is goedgekeurd in de Kamercommissie Sociale Zaken. Concreet betekent dit dat je wanneer je de leeftijd van het vervroegd pensioen hebt bereikt, kan kiezen om halftijds je pensioen op te nemen en halftijds kan verder werken. “Het volstaat niet om te zeggen dat mensen langer moeten werken, we moeten het langer werken ook draaglijk maken. Dit voorstel biedt mensen de vrijheid en keuze om te beslissen of, hoeveel en hoelang ze verder willen werken”, stelt liberaal Kamerlid Vincent Van Quickenborne, die dit voorstel samen de Franstalige liberalen indiende. De PS vroeg een tweede lezing op dit voorstel, daarna moet de plenaire vergadering deze maatregel goedkeuren.

Wie beslist om halftijds met pensioen te gaan, kan dit doen op de wettelijke pensioenleeftijd, of op de datum van het vervroegd pensioen. Het systeem wordt ingevoerd zowel voor de werknemers, als voor de ambtenaren en de zelfstandigen. Men moet aan enkele voorwaarden voldoen om hier recht op te hebben. Van Quickenborne: “De werknemer of de ambtenaar moet minstens 4/5en werken gedurende een periode die voorafgaat aan het halftijds pensioen en hij of zij dient zich te verbinden tot het herleiden van zijn activiteit tot maximum 50 % van een voltijdse tewerkstelling. De zelfstandige in hoofdberoep moet zijn beroepsinkomsten beperken tot een maximale grens.”

Vrije keuze

Met dit wetsvoorstel geven we werknemers meer keuzevrijheid om het einde van hun loopbaan op hun maat in te richten. “Het halftijds rustpensioen vormt immers een nieuwe opportuniteit om het einde van de loopbaan vrij in te richten, naast de andere reeds bestaande mogelijkheden zoals tijdskrediet en loopbaanonderbreking”, stelt Van Quickenborne.

Mensen die beslissen om dit op te nemen, ontvangen dan een halftijds rustpensioen. “Zij vullen dit dan aan met een halftijds loon. Ideaal voor mensen die het wat kalmer aan willen doen, maar toch nog geen zin hebben om voltijds met pensioen te gaan. Zij kunnen dit dan doen zonder een al te groot inkomensverlies. ”, besluit Van Quickenborne.

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder