Sla navigatie over

Dewael: “Geen schimmige tussenpersonen betrekken bij uitreiken van humanitaire visa”

Humanitaire visa dienen om de meest kwetsbare personen uitzonderlijk te beschermen. “Voor de toekenning werk je best samen met betrouwbare organisaties, niet met schimmige tussenpersonen. De vorige staatssecretaris heeft daardoor de deur van zijn kabinet opengezet voor een mensensmokkelaar”, reageert Open Vld Kamerfractieleider Patrick Dewael op de visazaak.

Het gerecht onderzoekt een zaak van mensensmokkel waarbij een Mechels N-VA-gemeenteraadslid grote sommen geld vroeg aan Syrische christenen om op een lijst te komen voor humanitaire visa die hij bezorgde aan voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken.

“Humanitaire visa dienen om de meest kwetsbare mensen te beschermen. Je moet daar omzichtig mee omspringen”, zegt Patrick Dewael. “Het is altijd een uitzonderingsmaatregel. Je kan ze ook niet vatten in objectieve regels, want dan wordt het een volwaardig migratiekanaal. Maar bij de toekenning moet je wel voorzichtigheid inbouwen.” Dat kan volgens de fractieleider door samen te werken met betrouwbare instanties en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Want bij gebrek aan objectieve regels, loeren willekeur en misbruik om de hoek. “Door met onbetrouwbare tussenpersonen -in dit geval een partijgenoot met Assyrische roots- te werken, heeft Francken de deur van zijn kabinet opengezet voor een mensensmokkelaar. Partijsoldaten moeten kaarten voor het mosselsouper verkopen, geen humanitaire visa op de markt van Beirut!”

Dewael meent dat er sprake is van een duidelijk systeem. “Dat leren we uit de Pano-reportage. Die toonde schokkende getuigenissen waaruit ook blijkt dat het systeem is stilgevallen sinds minister De Block de deur voor tussenpersonen weer sloot.”

De fractieleider benadrukt dat het nu aan het gerecht is om de strafrechtelijke verantwoordelijkheden na te gaan. “Maar we moeten als parlement ook hoorzittingen organiseren om bijvoorbeeld met de Dienst Vreemdelingenzaken na te gaan hoe deze visa zijn toegekend, wie wat wist enzovoort.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder