Sla navigatie over

Vlaams Mensenrechteninstituut krijgt meldpunt seksuele intimidatie

In een open brief klagen meer dan 120 politica’s seksueel grensoverschrijdend gedrag aan. Na de #metoo-beweging in de cultuur en academische wereld, willen ze ook in de politieke wereld het taboe doorbreken en zo een cultuuromslag realiseren. Dat is enkel mogelijk met een ‘onafhankelijk orgaan voor seksistisch, seksueel en psychologisch geweld in de politiek’ menen de ondertekenaars. Vlaams Minister voor Samenleven Bart Somers is het daarmee eens. “Het nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut krijgt een meldpunt waar elke burger terecht kan, onder meer om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag. De meldpunten die vandaag bestaan zijn nog te versnipperd en te weinig bekend.”

Eerder dit jaar was er de oproep om een onafhankelijk Vlaams meldpunt naar aanleiding van de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de academische wereld. Onder andere psychiater Peter Adriaenssens en professor Michel Maus pleitten hiervoor. Die vraag werd vandaag herhaald in de open brief van meer dan 120 politica’s die seksueel grensoverschrijdend gedrag in de politieke wereld aanklagen.

Mensen die vandaag te maken krijgen met seksuele intimidatie kunnen terecht bij de Genderkamer. Maar het ontbreekt de Genderkamer aan naamsbekendheid en voldoende slagkracht. Een tekortkoming die het Vlaams Mensenrechteninstituut dat begin volgend jaar van start gaat, wil wegwerken.

Vlaams Minister Bart Somers: “Meer dan 120 ondertekenaars vragen vandaag in een open brief dat er één duidelijk meldpunt komt voor seksuele intimidatie en ze hebben gelijk. Vandaag is er onder meer Unia, het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de Genderkamer. Te versnipperd enerzijds en te weinig naamsbekendheid en duidelijkheid anderzijds. In de toekomst is het duidelijk waar je moet zijn: Het Vlaams Mensenrechteninstituut. In de schoot van dat nieuwe slagkrachtige Mensenrechteninstituut, komt er een zichtbaar en versterkt meldpunt voor seksuele intimidatie waar elk slachtoffer haar weg naartoe vindt.” 

Geschillenkamer

De burger zal bij het Vlaams Mensenrechteninstituut niet enkel terechtkunnen voor seksuele intimidatie. Het VMRI zal namelijk bevoegd zijn voor alle vormen van discriminatie en mensenrechtenschendingen. Bart Somers: “Wanneer bemiddeling niet lukt, kan een onafhankelijke geschillenkamer die bestaat uit rechters en gespecialiseerde advocaten een uitspraak doen over de zaak als de burger dit wenst. In Nederland zien we dat dergelijk oordeel in 80% van de gevallen wordt gevolgd en men zich schikt naar de uitspraak. In de andere 20% gevallen kan een burger of middenveldorganisatie naar de rechtbank stappen met de uitspraak van de geschillenkamer in de hand waardoor slachtoffers veel sterker zullen staan.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder