Sla navigatie over

Dirk Janssens: “Inzetten op offshore-windparken om klimaatdoelstellingen te halen”

Terwijl bepaalde partijen blijven debatteren over de noodzaak aan een klimaatwet die de klimaatdoelstellingen verankert, wil Open Vld maatregelen nemen om de doelstellingen te halen.  Open Vld Kamerlid Dirk Janssens: “De Europese klimaatdoelstellingen zijn al bindend. Laten we dus vooral maatregelen nemen die het verschil maken, zoals extra investeringen in offshore windenergie.”

België en Europa moeten tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Ons land heeft zich ook geëngageerd om tegen 2020 en 2030 al belangrijke stappen in die richting te zetten. “Een goede zaak”, vindt Dirk Janssens. “We moeten absoluut die Europese doelstellingen halen en onze afspraken nakomen. Ze zijn immers bindend.”

De liberalen willen vooral inzetten op klimaatmaatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn, maar die bovenal ook een echte impact hebben. Janssens verwijst naar de hernieuwbare energieproductie. “Ons land doet het bijzonder goed op dat vlak. Maar we kunnen nog beter. Het potentieel van windmolens op zee is bijvoorbeeld enorm groot.”

Bevoegd minister Philippe De Backer heeft op dat vlak niet stilgezeten. Hij zorgde ervoor dat de subsidies van vijf windmolenparken op zee met maar liefst vijf miljard naar beneden gingen. “Daarnaast is er zijn engagement dat er tegen 2030 vier gigawatt windmolencapaciteit op de Noordzee zal zijn om groene stroom op te wekken. Vier gigawatt: dat is een stuk meer capaciteit dan alle 4 kerncentrales in Doel samen”, verduidelijkt Janssens. De Backer voorziet hiervoor extra ruimte in het nieuwe Mariem Ruimtelijk Plan.

Tendering

Opdat ook voor deze nieuwe parken de best mogelijke prijs wordt verkregen, werd een kaderwet voor een zogenaamde tenderingprocedure uitgewerkt. “Dat kan ervoor zorgen dat we, net zoals bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland, tegen 2025 subsidieloze windmolenparken kunnen laten bouwen. Hiermee bereiken we een dubbel doel: meer hernieuwbare energie en zo weinig mogelijk overheidssteun”, zegt liberaal Kamerlid Janssens.

De Kaderwet die dat mogelijk maakt, is recent goedgekeurd in de regering. Janssens: “Het is belangrijk dat we vanuit het parlement deze kaderwet snel op de agenda kunnen plaatsen. Inzetten op offshore-windparken is een belangrijke stap in de uitvoering van een concreet klimaatbeleid.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder