Sla navigatie over

Nieuws25 januari 2015

“Nederland moet engagement Spartacus-tramlijn 1 nakomen”

In de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement, heeft Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen, vragen gesteld aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts over de stand van zaken betreffende Spartacus-tramlijn 1 (Hasselt-Maastricht). “Het is goed dat de minister zijn engagement jegens Spartacuslijn 1 blijft nakomen...

Lees meer

22 januari 2015

“Evolueren naar gelijke pensioenrechten”

De diplomabonificatie houdt in dat ambtenaren hun studiejaren bij hun werkjaren mogen optellen. De facto kunnen ze daardoor vroeger stoppen met werken in vergelijking met een zelfstandige of werknemer. “Dat is een duidelijke ongelijkheid die de regering wil wegwerken via de geleidelijke afschaffing van...

Lees meer

21 januari 2015

Lachaert: “Eind januari meer duidelijkheid over wijziging OCMW-wet”

De Vlaamse regering communiceerde deze week dat conform het Vlaams regeerakkoord in 2019 alle OCMW’s worden geïntegreerd in de lokale besturen. “Volgens het federale regeerakkoord zullen de nodige wetten worden aangepast om die integratie mogelijk te maken, zonder evenwel te raken aan de opdracht...

Lees meer

21 januari 2015

Van Biesen: “Monetair beleid ECB moet investeringen aanmoedigen”

Vanmiddag besloot de Europese Centrale Bank om een monetaire cashinjectie op te starten van 60 miljard euro per maand en dit tot eind 2016. Het Belgisch aandeel bedraagt 3,5 %. Dit betekent een overname door de Nationale Bank van België van circa 40 miljard...

Lees meer

20 januari 2015

Freya Saeys: "Gebruik eenvoudige HPV-test voor opsporing baarmoederhalskanker"

Er bestaat een duidelijk verband tussen baarmoederhalskanker en de aanwezigheid van een lokale infectie met het humaan papillomavirus (HPV), dat seksueel wordt overgedragen. Een screening met de HPV-test, die het virus opspoort, beschermt vrouwen ouder dan 30 jaar beter tegen baarmoederhalskanker dan het klassieke...

Lees meer

20 januari 2015

33 Vlaamse gemeenten erkend als slachtoffer van natuurramp in juli 2014

Door de zesde staatshervorming zijn de gewesten sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de behandeling en opvolging van de wet ‘betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen’. Nog geen maand later werd Vlaanderen reeds geconfronteerd met een driedaagse van...

Lees meer

20 januari 2015

Dewael verwelkomt proportionele antiterreurmaatregelen

De federale regering stelde vorige vrijdag 12 maatregelen voor om extremisme en radicalisme beter te bestrijden. Het gaat onder meer over het strafbaar stellen van het deelnemen aan een strijd in het buitenland, het beter begeleiden van geradicaliseerde gevangenen, het versterken van de analysecapaciteit...

Lees meer

20 januari 2015

“Snelle evaluatie en bijsturing nodig van het nieuwe decreet Kinderopvang"

Bij de inwerkingtreding van nieuwe decreet kinderopvang op 1 april 2014 stelde minister Vandeurzen dat alle problemen van de baan zouden zijn aangezien alle vergunde voorzieningen dezelfde subsidiëring zouden ontvangen, ongeacht hun beheersvorm. De praktijk wijst echter anders uit. Het verschil in subsidiëring blijft...

Lees meer

19 januari 2015

Resolutie moet erkenning Palestina mogelijk maken

Belangrijk bij de bepaling van dat tijdstip is dat de legitieme verwachtingen van vrede, veiligheid en welvaart van zowel de Palestijnse als de Israëlische bevolking worden gerespecteerd.Het tijdstip van de erkenning is dus afhankelijk van de evolutie van vredesonderhandelingen tussen de beide partijen en tegelijkertijd een onderdeel van het proces. Het...

Lees meer

19 januari 2015

“Laat gemeenten beslissen over signalisatie publieke voorzieningen langs gewestwegen”

AWV blijft verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van verkeersborden aangaande de verkeerscode: snelheidsaanduiding, voorrangsregels, … “In het kader van het pleidooi voor minder planlast en betutteling door de minister-president en op basis van het idee van subsidiariteit, past dan ook mijn voorstel om de lokale...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder