Sla navigatie over

Schade door everzwijnen wordt niet vergoed: 405 meldingen, 16 aanvragen, 0 euro vergoeding

Steven Coenegrachts: “Schadelijders zijn eraan voor de moeite”

“Wie een vergoeding aanvraagt voor everzwijnschade is eraan voor de moeite”, zegt Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld). Hij stelde een schriftelijke vraag over het aantal uitbetaalde vergoedingen aan bevoegd minister van Leefmilieu Zuhal Demir. Daarop werd hem bevestigd dat het faunafonds niet tussenkomt in de vergoeding van schade door everzwijnen.

Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts stelde de afgelopen jaren al verschillende vragen over de vergoeding van schade door everzwijnen. Steeds werd gezegd dat er geen enkele aanvraag tot schadevergoeding werd goedgekeurd omdat de aanvrager niet kon aantonen waar het everzwijn in kwestie vandaan kwam.

In antwoord op zijn meest recente vraag geeft minister Zuhal Demir toe dat het faunafonds simpelweg nooit tussenkomt bij schade veroorzaakt door everzwijnen. De cijfers spreken voor zich. In 2020 dienden op een totaal van 405 meldingen maar zestien schadelijders een aanvraag in; tevergeefs. “Mensen die everzwijnschade constateren kunnen zich dus de moeite besparen om een schadedossier op te stellen. Op een vergoeding van de Vlaamse overheid hoeven ze toch niet te rekenen”, zegt Coenegrachts.

Het liberale parlementslid ziet vooral nadelen aan deze houding van het faunafonds: “Zonder goed functionerend schadevergoedingssysteem is het onmogelijk om een goed zicht te krijgen op hoeveel en waar everzwijnen schade veroorzaken. We zien dan ook dat de cijfers van het online meldpunt erg fluctueren. Die gegevens zijn nochtans belangrijk, bijvoorbeeld om te bepalen waar de nieuwe ‘mobiele responsteams’ prioritair worden ingezet.” Verder wijst Steven Coenegrachts op de effecten van de coronacrisis: “Door de beperkende maatregelen is er minder gejaagd op everzwijnen. Dat betekent dat de populatie flink kon aangroeien en we de komende maanden en jaren heel wat meer schade mogen verwachten.”

Het Vlaams Parlementslid pleit ervoor om schade veroorzaakt door everzwijnen wel degelijk te vergoeden. “De overheid vindt het belangrijk dat er wild aanwezig is in Vlaanderen, maar dan moet je de schade die dat wild veroorzaakt wel vergoeden. Dat is trouwens de enige manier om betrouwbare cijfers te verkrijgen over de problematiek op basis waarvan beleid gevoerd kan worden. Als het faunafonds toch bij haar standpunt blijft dan communiceert de minister daar beter eerlijk over. Zo bespaart ze schadelijders veel administratieve rompslomp waar toch geen resultaat tegenover staat”, besluit Coenegrachts.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal schademeldingen dat binnenkwam via het
e-loket van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en dat wordt toegeschreven aan everzwijnen. Voor de uitschieter van 1.009 meldingen in Limburg in 2019 werd geen verklaring gegeven.

Jaartal Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal
2018 68 279 1 11 0 359
2019 60 1009 0 20 1 1090
2020 38 359 0 8 0 405
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder