Sla navigatie over

Nieuws

8 januari 2015

Vanhengel boost Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Op 9 januari knipte Guy Vanhengel het lint door voor de opening van tien nieuwe klasjes in de basisschool Heilig Hart in Jette. Amper zes maanden duurde het om dit project te realiseren, echt wel een recordtempo. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kent enorm...

Lees meer

7 januari 2015

Mogelijks extra Vlaamse steun voor varkenssector

Een Europese ‘njet’ Volgens minister Schauvliege is het draagvlak in Europa niet groot genoeg en is er zelf stevige tegenkanting van onze buurlanden (Nederland) om de varkenssector te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Vlaanderen staat met haar eis voor een financiële tussenkomst van Europa,...

Lees meer

7 januari 2015

Dewael : "Alleen in de verdediging van tolerantie is extremisme een deugd"

Collega’s, Daarjuist hebben we terecht een minuut stilte in acht genomen.Maar nu is het onze plicht om te spreken. De aanslag in Parijs was een terreurdaad tegen weerloze mensen.Maar de aanslag in Parijs was vooral een aanslag tegen onze waarden.En dat in de bakermat van de...

Lees meer

7 januari 2015

Ine Somers: “Tegen eind maart actieplan hervorming ziekenhuisfinanciering”

De ziekenhuisfinanciering loopt al geruime tijd mank. Ziekenhuizen worden ondergefinancierd en kampen met tekorten, het systeem lokt een concurrentiestrijd uit tussen verschillende ziekenhuisgroepen waardoor er absurde doorverwijzingen plaatsvinden, er is het overaanbod aan bedden en sommige gespecialiseerde artsen, kwaliteit wordt niet beloond enzovoort. “Het Kenniscentrum...

Lees meer

6 januari 2015

Bart Tommelein: "Snapchat moet zich aan privacyregels houden"

Snapchat heeft in een akkoord met de Amerikaanse handelscommissie (FTC) beloofd om haar privacybeleid aan te passen. Het bedrijf zal zijn gebruikers duidelijker informeren: in welke mate wordt een bericht echt verwijderd nadat het geopend is, welke informatie over de gebruikers wordt er bijgehouden,...

Lees meer

1 januari 2015

Bart Tommelein: "De toekomst voor windmolencapaciteit op Noordzee is duidelijk"

Het is voor vele Belgen een nobele onbekende: de windenergie op de Noordzee. In tegenstelling tot wat velen denken zijn er op vandaag reeds 182 windmolens operationeel op de Noordzee. Dat is de capaciteit van een kleine kerncentrale (712MW) of de bevoorrading van 600.000...

Lees meer

28 december 2014

Interview Bart Tommelein: ‘Privacyrisico’s groter dan ooit’

De staatssecretaris wil dat elke burger weet wat overheid en bedrijven over hem weten. Maar de Oostendenaar beseft dat ‘big data’ ook de efficiëntie kunnen verbeteren, bijvoorbeeld bij het opsporen van sociale fraude.Een drone boven de kerncentrale van Doel, nieuwe gebruiksvoorwaarden bij Facebook, camera’s...

Lees meer

27 december 2014

Overlijden Karel Poma: "Een groot liberaal die velen inspireerde en deed nadenken"

Onder de regering van Leo Tindemans was Karel Poma de allereerste staatssecretaris voor leefmilieu (1974 – 1977). Als minister van cultuur, in de jaren tachtig, liberaliseerde hij met succes het medialandschap. Gedurende 20 jaar, van ’65 tot ’85, was hij bovendien ononderbroken lid van het Federaal parlement...

Lees meer

25 december 2014

Naar een erfrecht van de 21ste eeuw

“Ons erfrecht dateert nog grotendeels van de Napoleontische tijd en is bijgevolg niet aangepast aan de hedendaagse noden, maatschappelijke evoluties en gezinssituaties. De wetgever spreekt nog al te veel ‘voorkeuren’ uit die niet meer van deze tijd zijn. Daarom is een grondige mondernisering noodzakelijk”,...

Lees meer

17 december 2014

Dewael: “Evenwichtige begroting met perspectief voor werkgevers en werknemers”

Dewael stelde tijdens het begrotingsdebat de missie van de nieuwe federale regering nogmaals op scherp: “Het doel bij uitstek is jobcreatie. Want we willen meer mensen aan het werk. Als we daar in slagen, verbreden we de basis waarop onze welvaart en sociale welvaartstaat...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder