Sla navigatie over

Nieuws25 mei 2016

Lachaert: “Ondanks doemberichten stijgt de koopkracht met 1,3%”

Dinsdag betoogden 60.000 burgers tegen de regering. “Een regering die hervormt, maakt mensen onrustig. Dat is niet nieuw. Tegen de regering Di Rupo kwamen 80.000 mensen op straat. Ze betoogden tegen de loonstop, de verkapte indexsprong, de stijging van de pensioenleeftijd, de degressiviteit van...

Lees meer

25 mei 2016

Maggie De Block roept op voor pilootprojecten thuishospitalisatie

De oproep voor pilootprojecten rond thuishospitalisatie zoekt twee soorten voorstellen. Enerzijds wil minister De Block in ieder geval een aantal projecten testen waar patiënten thuis intraveneus antibiotica toegediend krijgen.  Maggie De Block : “En daarnaast hoop ik op tal van andere voorstellen waar de...

Lees meer

25 mei 2016

Hervorming ondersteuning jeugdwerk goedgekeurd

Het grote succes van het jeugdwerk in Vlaanderen zorgt ervoor dat het huidige regelgevende kader tegen zijn grenzen stoot. Steeds meer organisaties traden toe tot het subsidiesysteem. Het aantal steeg tussen 2014 en 2016 van 87 naar 99. Dit heeft een negatief effect op...

Lees meer

25 mei 2016

“Verhoog de verkeersveiligheid door wegen ‘leesbaar’ te maken”

Open Vld heeft een voorstel klaar om de Vlaamse wegen leesbaar te maken voor de weggebruiker. Aan de hand van de wegmarkering en het ontwerp van de weg “leest” de weggebruiker het snelheidsregime af. Dit voorstel wordt vandaag besproken in de commissie Mobiliteit en...

Lees meer

25 mei 2016

Lahaye-Battheu en Lijnen dienen wetsvoorstel om wilde treinstakers te sanctioneren opnieuw in

Wilde stakingen op het spoor zetten de reizigers letterlijk in de kou. “Niemand kan voorbereidingen treffen wanneer de staking niet tijdig wordt aangekondigd. Vandaag en morgen is dit jammer genoeg het geval voor duizenden mensen die willen werken of hun examen moeten afleggen.” In...

Lees meer

24 mei 2016

“Slogantaal over toekomstige ruimtelijke ordening zorgt alleen maar voor onrust”

De Vlaamse regering bereidt een nieuwe lange termijnvisie voor om te komen tot een nieuwe ruimtelijke ordening in Vlaanderen. “Dat is nodig,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters. “Het laatste ruimtelijk structuurplan dateert al van 1997. Intussen zijn er heel wat nieuwe uitdagingen zoals de...

Lees meer

23 mei 2016

Antwoord van de federale regering op de nationale betoging – “Ja aan de dialoog en ja aan de hervormingen”

Charles Michel, eerste minister: “Wij dragen vandaag allemaal de verantwoordelijkheid om de financiering te verzekeren van onze pensioenen, van onze gezondheidszorg, van onze solidariteit en die van onze kinderen. Zonder hervorming zullen deze verworvenheden snel bedreigd worden.” Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en...

Lees meer

23 mei 2016

Vrijstelling onroerende voorheffing voor jeugdverenigingen decretaal verankerd

Verschillende erkende jeugdorganisaties, jeugdhuizen en jeugdverblijven in Vlaanderen werden de voorbije jaren door de fiscus op de vingers getikt omdat ze geen onroerende voorheffing betalen. Nochtans zijn lokalen van erkend jeugdwerk in Vlaanderen al meer dan 50 jaar vrijgesteld van deze heffing. Ondanks eerdere...

Lees meer

23 mei 2016

Aantal verkeersovertredingen door chauffeurs De Lijn stijgt fors

Buschauffeurs van De Lijn begingen vorig jaar 17% meer verkeersovertredingen dan in 2014.  Dat is opmerkelijk, vooral omdat de voorbije jaren het aantal inbreuken gestaag daalde. Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe vindt de cijfers verontrustend en pleit voor meer aandacht voor verkeersveiligheid binnen De Lijn....

Lees meer

22 mei 2016

Tot twee jaar sneller toegang tot innovatieve medicijnen

Voor bepaalde aandoeningen bestaat er momenteel geen doeltreffende behandeling voor patiënten. Dergelijke situaties vallen onder de zogenaamde ‘onbeantwoorde medische behoeften’ of ‘unmet medical needs’. De vier onbeantwoorde behoeften die als prioritair naar voren zijn geschoven voor dit jaar, hebben betrekking op stamcel- en vaste-orgaantransplantaties,...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder